เกี่ยวกับเรา

ขนาดตัวอักษร
view with small font size
view with medium font size
view with large font size

บริษัท เคียววะ คิริน จำกัด (Kyowa Kirin Co.,Ltd.) เป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์ ซีงมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาทาด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาเทคโนโลยีชีวภาพ เคียววะ คิริน และกลุ่มบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทั่วโลก ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า โดยอาศัยความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์


ภาพรวมบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกรผลิตและการตลาดเภสัชภัณฑ์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เคียววะ เมเด็กซ์ จำกัด ซึ่งดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนา การผลิต และการขายชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยภายนอกและอุปกรณ์การแพทย์


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เคียววะ คิริน จำกัด (Kyowa Kirin Co.,Ltd.) บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1-6-1 โอเทมาจิ ชิโยดาขุ กรุงโตเกียว 100-8185 และมีสาขาอยู่ทั่วโลก สำหรับสาขาในประเทศไทย คือ บริษัท เคียววะ คิริน (ไทยแลนด์) จำกัด


ผลงานวิจัย และการพัฒนา

เคียววะ คิริน จำกัด เป็น บริษัท เภสัชภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกและได้ทุ่มเท ความรู้ความชำนาญและดำเนินการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง


การทุ่มเทอุทิศเพื่อชีวิต

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสนองความจำเป็นของผู้ป่วยด้วยโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่ใช้ได้ผลในการรักษา รวมทั้งสนองความต้องการของครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพที่กำลังต่อสู้กับโรคที่คุกครามสุขภาพ ของผู้ป่วย


พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท เคียววะ คิริน (ไทยแลนด์) ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 2 สุขุมวิท

กลับสู่ด้านบน